1. Przesyłki podstawowe z oferty przewoźników:

DPD:

Przesyłki zawierające wyłącznie elementy o wadze do 50 kg. Sprawdź terminy tranzytu przesyłek DPD. Maksymalna dopuszczalna długość paczki wynosi 175 cm, a suma wymiarów (wysokość, długość, szerokość) 300 cm. Do każdej przesyłki obliczana jest waga wymiarowa (długość x szerokość x wysokość [cm] / 6000). Kategoria wagowa ustalana jest według wyższej wagi (rzeczywistej lub wymiarowej – jeżeli waga gabarytowa liczona ze wzoru nie przekracza 41,6 kg, do listu przewozowego wpisywana jest rzeczywista waga paczki). Opłata jest naliczana jednakowo dla każdego elementu przesyłki. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone do 300 zł.

DPD nie przyjmuje do transportu paczek/palet niestandardowych, których zewnętrzny kształt uniemożliwia stabilne ustawienie na niej następnych paczek, a w szczególności: ciężkie elementy o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym; o nieregularnych kształtach (np.elementy karoserii samochodowych, silniki, pompy, rowery) bez sztywnych opakowań o regularnych kształtach z wystającymi elementami (np.kosiarki, narzędzia z długimi wystającymi trzonkami) paczki o długości powyżej 175 cm zawierające w sobie materiały które mogą się rozsypać, potłuc, rozlać, lub powodują przesunięcie środka ciężkości (np. chemikalia, farby, materiały sypkie bez odpowiedniego opakowania)

UPS:
Przesyłki zawierające wyłącznie elementy o wadze do 70 kg. Doręczane są planowo w następnym dniu roboczym na terenie całego kraju. Maksymalna dopuszczalna długość paczki wynosi 270 cm, a dopuszczalna suma długości i obwodu ? 330 cm. Dla każdej przesyłki jest obliczana waga wymiarowa (długość x szerokość x wysokość [cm] / 5000). Kategoria wagowa jest ustalana według wyższej wagi (rzeczywistej lub wymiarowej). Opłata naliczana jest jednakowo dla każdego elementu przesyłki. Za każdy element niestandardowy naliczana jest dodatkowa opłata zgodnie z cennikiem. Wszystkie przesyłki ubezpieczone są do 300 zł.

2. Przesyłka na rano – doręczenie następnego dnia roboczego do godziny 9:00 UPS / 9:30 DPD w systemie od drzwi do drzwi przesyłki UPS (do 70 kg) i DPD (do 50 kg). Usługa dostępna tylko dla niektórych obszarów. Nie można łączyć z dostawą w sobotę. Od 1 listopada do 1 marca usługa jest realizowana do godziny 10:30 (DPD). Cena usługi jest opłatą dodatkową doliczaną do ceny usługi podstawowej.

3. Przesyłka do południa – doręczenie następnego dnia roboczego do godziny 12:00 w systemie od drzwi do drzwi przesyłki UPS (do 70 kg) i DPD (do 50 kg). Usługa dostępna tylko dla niektórych obszarów. Nie można jej łączyć z dostawą w sobotę. Cena usługi jest opłatą dodatkową doliczaną do ceny usługi podstawowej.

4. Przesyłka paletowa.
Elementy tworzące jedną całość, umieszczone na palecie o wadze do 1000 kg UPS (700 kg w DPD).Wymiary: podstawa 80 cm/120 cm, wysokość do 200 cm (180 cm DPD), przesyłka nie może wystawać poza obrys palety. Na palecie powinien być umieszczony każdy element o wadze przekraczającej 50 kg (DPD), 70 kg (UPS). W przypadku wysyłki kilku europalet w jedno miejsce, dla każdej palety należy stworzyć osobne zlecenie i wydrukować odrębny list przewozowy. Przesyłki paletowe są doręczane w systemie „burta-burta” (UPS) czyli do miejsca, gdzie kurier może dojechać samochodem i „rampa-rampa” (DPD) gdzie nadawca i odbiorca powinni mieć możliwość samodzielnego załadowania/odbioru przesyłki paletowej z samochodu kuriera. Cena przesyłki paletowej jest zależna od jej wagi a w przypadku UPS również od odległości pomiędzy adresem nadania i doręczenia.

Usługi dodatkowe:

Pobranie (COD) ? pobranie od odbiorcy ustalonej przez nadawcę kwoty. Maksymalna kwota pobrania:
UPS i DPD – 11 000 zł
DPD – przy kwocie pobrania powyżej 5000 zł przesyłka podlega obowiązkowemu dodatkowemu ubezpieczeniu w wysokości 0,5 % kwoty pobrania.

Kwotę pobrania przelewamy na rachunek klienta składającego zlecenie w naszym serwisie lub oddziale w ciągu 14 dni roboczych od momentu doręczenia przesyłki do odbiorcy. Istnieje możliwość odbioru pobranej kwoty w siedzibie firmy po wcześniejszym ustaleniu.

Dostawa w sobotę ? doręczenie w sobotę przesyłki nadanej w ostatni, poprzedzający sobotę, dzień roboczy. Nie można łączyć z dostawami na rano, do południa, po południu, wieczorem.

Dostawa do lokali prywatnych (tylko UPS) – usługa dodawana automatycznie do każdej przesyłki doręczanej do prywatnego domu lub siedziby firmy, która znajduje się w domu (nie jest otwarta publicznie i nie posiada ogólnie dostępnego wejścia).

Zwrot potwierdzonych dokumentów (ROD) – zwrot w ciągu 7 dni roboczych potwierdzonych dokumentów, dołączonych do listu przewozowego (tylko do odbioru w oddziale firmy).

Elementy niestandardowe (tylko UPS) – opłata za obsługę przesyłek zawierający elementy niestandardowe, np. przedmioty:
opakowane w zewnętrzne kontenery wysyłkowe wykonane z metalu lub drewna, o kształcie cylindrycznym, takie jak: beczki, bębny, wiadra lub opony, które nie są całkowicie zamknięte w opakowaniu zewnętrznym z tektury falistej, o kształcie okrągłym, cylindrycznym, owalnym, o nieregularnych kształtach, z wystającymi elementami lub z lepką powierzchnią, uniemożliwiającą swobodne zsuwanie się (np. folie, gumy itp.), których zawartość stanowią luźne, ciężkie elementy lub płyny (w tym chemikalia),
Uwaga: do 13.07.12 paczki o regularnych kształtach owinięte w folię traktowane były jako niestandardowe i ich obsługa podlegała dodatkowej opłacie. których długość przekracza 120 cm lub szerokość 80 cm lub wysokość 80 cm lub suma długości i obwodu przekracza 300 cm, których waga rzeczywista lub wymiarowa jest większa niż 30 kg.

UPS zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za dodatkową obsługę dla każdej paczki, która w jego ocenie wymaga specjalnej obsługi.
Gwarancja dostawy w 24h (tylko UPS) ? gwarancja doręczenia przesyłki w następnym dniu roboczym po odbiorze jej od nadawcy. W przypadku niewykonania usługi w terminie nadawcy przysługuje zwrot opłaty podstawowej w wysokości 50 % i usługi gwarancja 24h naliczonych dla opóźnionej przesyłki.

Powiadomienie e-mail/SMS – wysłanie automatycznej wiadomości na adres e-mail lub telefon komórkowy nadawcy i odbiorcy. Powiadomienie będzie informować o najważniejszych etapach przesyłki. Każda wiadomość zawiera pełne informacje potrzebne do podjęcia stosownych działań. Przykładowo, wybór powiadomienia e-mail dla odbiorcy o wydaniu kurierowi przesyłki spowoduje wysłanie do niego wiadomości m.in. z: numerem listu przewozowego, informacją o nadawcy i datą planowanego doręczenia paczki. Istnieje możliwość wyboru: formy (e-mail, SMS), adresata powiadomienia (nadawca, odbiorca) i zdarzeń (wydanie kurierowi przesyłki w celu doręczenia do adresata, dotarcie przesyłki do docelowego terminalu ? w przypadku odbioru osobistego, odmowa przyjęcia przez odbiorcę, awizowanie przesyłki). Powiadomienia wysyłane są aytomatycznie przez Przewoźnika.
Usługa powiadomień SMS dostępna jest tylko w przypadku transportu krajowego.

Zwrot przesyłki niedoręczalnej ? zwrot do nadawcy przesyłki, której doręczenie było niemożliwe z przyczyn niezależnych od przewoźnika, np. z powodu odmowy przyjęcia lub uiszczenia kwoty pobrania, błędnego lub nieistniejącego adresu podanego w liście przewozowym.

Przepakowanie paczki (tylko DPD) ? opłata naliczana w przypadku nieprawidłowego zapakowania paczki przez klienta

Doręczenie do rąk własnych (tylko DPD) ? doręczenie przesyłki tylko po wylegitymowaniu się odbiorcy dokumentem ze zdjęciem.

Trzecia i każda kolejna próba doręczenia przesyłki (tylko DPD) ? opłata za trzecią nieskuteczną i każdą kolejną próbę doręczenia przesyłki.

Nadanie przesyłki niezgodnej ze zleceniem – w przypadku przekazania kurierowi przesyłki niezgodnej ze złożonym zleceniem naliczona zostanie opłata zgodnie z regulaminem i cennikiem Przewoźnika realizującego zlecenie.

Weryfikacja adresu (tylko UPS) – jeżeli w adresie został popełniony błąd, a prawidłowy adres znajduje się w tym samym kraju przeznaczenia, UPS podejmie wszelkie możliwe wysiłki, aby ustalić prawidłowy adres i dostarczyć przesyłkę.

Uwaga: nie obsługujemy niestandardowych przesyłek paletowych.